Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Święto Wojska Polskiego w ITWL

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, ustanowionego w rocznicę "Cudu nad Wisłą". To 99 lat temu na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zwycięstwo zadecydowało o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Obchody odbyły się na placu apelowym Instytutu, gdzie dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL oficjalnie powitał pracowników oraz zaproszonych gości przypominając historię, tej szczególnej dla Polski rocznicy.

W dalszej części obchodów, Dyrektor Instytutu prof. nadzw. Mirosław Kowalski wręczył oficerom pracującym w Instytucie listy gratulacyjne od Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka.

Następnie wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej ITWL prof. dr. hab. inż. Wojciechem Wawrzyńskim – Prorektorem Politechniki Warszawskiej, wręczył żołnierzom i pracownikom ITWL złote, srebrne i brązowe medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nadane decyzją z 7 sierpnia 2019 r. przez Ministra Obrony Narodowej za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim.

W kolejnej części uroczystości Dyrektor Instytutu i Przewodniczący Rady Naukowej wręczyli dyplomy doktorskie i habilitacyjne nadane od 10 października 2018 r. przez Radę Naukową ITWL. Stopnie naukowe doktora habilitowanego otrzymali:

  • dr.inż. Włodzimierz Balicki z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa;
  • dr.inż. Andrzej Gębura z ITWL;
  • dr.inż. Andrzej Komorek z LAW;
  • dr.inż Paweł Gołda z ITWL;

 stopnie naukowe doktora otrzymali:

  • mgr.inż. Piotr Woźny z WZL Nr 2;
  • mgr.inż. Tomasz Merda z WITU;
  • mgr.inż. Grzegorz Jastrzębski z ITWL;
  • mgr.inż. Jackowi Żakowi z 15.RPW;

Ponadto mgr inż. Grzegorz Jastrzębski odebrał Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Metoda oceny właściwości przepływowych układu sterowniczo - napędowego wyrzutni startowej.

Po oficjalnej części uroczystości, goście i pracownicy Instytutu spotkali się podczas plenerowego przyjęcia zorganizowanego na terenie ITWL.

 


Tekst: M.W.
Zdjęcia: J.S.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl