Aktualności
 • Zarejestruj

inventarena2018

Złote medale dla ITWL na INVENT ARENA 2018

Udział w drugiej edycji Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2018 w Trzyńcu okazał się dla ITWL bardzo udany. Wystawa została zorganizowana w zbliżonej konwencji do poprzedniej edycji z 2016 r. i w podobnej skali, a wówczas zaprezentowane zostały wynalazki z 21 krajów. Na Wystawie byli obecni przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), oraz czeskich organizacji rządowych związanych z własnością intelektualną. Organizacje te objęły Wystawę swym patronatem.

 

ITWL partycypował we wspólnym stoisku polskim, zorganizowanym przez Agencję Promocyjną Inventor sp. z o.o uzyskując dwa złote medale z dyplomami. Nagrodzonymi rozwiązaniami były: „Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska”, numer patentu PL 224361, Wynalazcy: dr inż. Edward Rokicki, dr inż. Jarosław Spychała, mgr inż. Paweł Majewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Radosław Przysowa, dr inż. Krzysztof Kaźmierczak, Wojciech Dąbrowski oraz „Siłownik dwutłokowy z centralnym zasilaniem cieczą roboczą” numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P.421899, Wynalazcy: mgr inż. Bonifacy Kolasa, dr hab. Inż. Leszek Ułanowicz, dr inż. Paweł Szczepaniak. Oba zaprezentowane przez ITWL rozwiązania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno jurorów jak i publiczności. Ten znaczący sukces wystawowy Instytutu był możliwy dzięki trafnemu wyselekcjonowaniu rozwiązań oraz znakomitemu przygotowaniu prezentacji, zrealizowanej osobiście przez Rzecznika Patentowego ITWL mgr. Pawła Ziencika z pomocą przedstawiciela Działu Rozwoju i Promocji mgr. inż. Roberta Czaplickiego.

INVENT ARENA 2018 (Republika Czeska, 20 - 22 czerwca 2018 r.)

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności