Aktualności
 • Zarejestruj

IENA2018Jak co roku wynalazcy i ich stowarzyszenia jak również przedstawiciele przemysłu i nauki z całego świata spotykają się na Targach IENA w Norymberdze aby zaprezentować swoje innowacje oraz nawiązywać kontakty z partnerami i inwestorami. Tegoroczna jubileuszowa 70. edycja Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2018 objęła prezentację prawie 800 wynalazków z ok. 30 krajów i różnych branż. W okresie 70 lat aktywności Targów pokazanych zostało ok. 30 tys. Wynalazków. Prezentacja ITWL odbywała się w stoisku polskim, zorganizowanym przez oficjalnego przedstawiciela na Polskę - Agencję Promocyjną Inventor, na którym zaprezentowanych zostało 31 wynalazków i innowacyjnych technologii, opracowanych w polskich instytutach badawczych, na wyższych uczelniach i w przedsiębiorstwach. Patronat honorowy nad tą ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Fundacja Polska Sieć Kobiet Nauki (Polish Women Scientists Network), a jej osiągnięcia to 4 złote, 10 srebrnych i 14 brązowych medali oraz nagrody specjalne. Za wynalazek pt. „Siłownik dwutłokowy z centralnym zasilaniem cieczą roboczą” numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P.421899, Wynalazcy: mgr inż. Bonifacy Kolasa, dr hab. Inż. Leszek Ułanowicz, dr inż. Paweł Szczepaniak ITWL uzyskał bardzo prestiżowy złoty medal Targów IENA 2018 oraz dyplom, a za wynalazek pt. „Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska”, numer patentu PL 224361, Wynalazcy: dr inż. Edward Rokicki, dr inż. Jarosław Spychała, mgr inż. Paweł Majewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Radosław Przysowa, dr inż. Krzysztof Kaźmierczak,
Wojciech Dąbrowski srebrny medal również z dyplomem. Tradycyjnie prezentację obu rozwiązań zrealizował osobiście rzecznik patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, który odebrał także wyróżnienia w imieniu Instytutu."

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności