FUNDUSZE UE NA KOBIMK

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH (ITWL) z projektem pn. „Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych” o numerze RPMA01.01.00-14-9841/17 decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 15 588 737,07 zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor ITWL Ryszard Szczepanik.

Inwestycja ma na celu zbudowanie wysoce specjalizowanego zaplecza laboratoryjnego, niezbędnego do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. W ramach struktur ITWL powstanie Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych, którego zadaniem będzie opracowywanie i badanie nowych innowacyjnych materiałów dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokich technologii. Głównym celem badawczym, który będzie zrealizowany, jest opracowanie inteligentnego poszycia dla statku powietrznego ze zintegrowaną w powłoce kompozytowej warstwą komunikacyjną oraz niezbędnymi czujnikami wielkości fizycznych. Laboratoria Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych umożliwią integrację w materiałach kompozytowych światłowodowego i elektrycznego medium transmisji danych, linii zasilania, różnego rodzaju czujników, sterowników mikroprocesorowych i układów transmisji danych.

Utworzony zespół laboratoriów dostarczy narzędzi do skoordynowanych prac nad nowymi technologiami materiałów inteligentnych zawierających w sobie medium sensoryczno-transmisyjne, czyli tzw. „poszycie sensoryczno – transmisyjne”. Urządzenia do badań wytrzymałościowych będą wykorzystywane w zakresie naukowym oraz do współpracy z przemysłem w zakresie badawczym podczas seryjnej produkcji. W zakresie naukowym, będą prowadzone badania w konsorcjach naukowych z jednostkami badawczymi zajmującymi się chemiczną oraz fizyczną modyfikacją włókien mającą na celu osiągnięcie określonych właściwości. Urządzenia pozwolą także na weryfikację wytrzymałości zmodyfikowanych materiałów na potrzeby prowadzonej działalności ITWL w zakresie produkcji specjalnych kompozytowych elementów lotniczych oraz napraw struktur kompozytowych i metalowych z wykorzystaniem kompozytów.

Utworzenie Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych jako ogólnopolskiego Centrum kompetencyjnego przyczyni się do ukierunkowania realizowanych w kraju prac badawczych dotyczących nowych technologii materiałowych, w tym także materiałów inteligentnych stosowanych w branży lotniczej, na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Tytuł projektu: Krajowy ośrodek badawczy inteligentnych materiałów kompozytowych

Beneficjent: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Całkowita wartość projektu: 24 222 477,86 zł

Kwota dofinansowania: 15 588 737,07 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

mazowsze logo ue

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl