Kontakt
 • Zarejestruj

DANE INSTYTUTU

Adres:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

NIP: 525-000-72-82
REGON: 010401369

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

  

SEKRETARIAT

phone icontel. 261 85 13 00
email: poczta@itwl.pl

 

KANCELARIA

phone iconfax cyw. 261 85 13 13
fax wojsk. 851 313

 

DYREKTOR

phone icondr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL
tel. 261 85 13 01

 

Zastępca Dyrektora ds Naukowych

phone iconprof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK
tel. 261 85 13 02

  

Zastępca Dyrektora ds Organizacyjno-Technicznych

phone icondr inż. Jarosław SARNECKI
tel. 261 85 13 03

 

Zastępca Dyrektora ds Rozwoju i Wdrożeń

phone icondr inż. Jarosław SULKOWSKI
tel. 261 85 13 04

 

Główny Księgowy

phone iconmgr Beata Rośkowicz
tel. 261 85 13 73

 

Rzecznik Prasowy ITWL

phone iconMichał WĄSIEWICZ
tel. 261 85 14 76
e-mail: rzecznik@itwl.pl

 

Dział Planowania i Koordynacji Prac Naukowo-Badawczych

phone icontel. 261 85 13 72
tel. 261 85 16 72
e-mail:planowanie@itwl.pl

 

Dział Rozwoju i Promocji

phone icontel. 261 85 13 60
tel./fax 261 85 13 76
e-mail:promocja@itwl.pl

 

Dział Przetargów i Zaopatrzenia

phone icontel. 261 85 14 82 - sekcja przetargów
tel. 261 85 16 82 - sekcja zaopatrzenia
fax 261 85 14 50
               e-mail:przetargi@itwl.pl
               e-mail:zaopatrzenie@itwl.pl

 

Dział Infrastruktury

phone icontel. 261 85 13 80
e-mail: wlodzimierz.prazmowski@itwl.pl

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZSJZ 
AQAP 2110:2016
AQAP 2210:2015
ISO 9001:2015

 

AKREDYTACJE OiB
udzielone przez
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Jedonostki badawcze o numerach certyfikatów:
2/MON/2016
3/MON/2016
7/MON/2017
8/MON/2017
9/MON/2017
10/MON/2017
11/MON/2017
38/MON/2018
39/MON/2018
40/MON/2016
41/MON/2017

 

Jednostka certyfikująca wyroby
o numerach certyfikatu:

6/MON/2017

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI
Certyfikowany przez PCBC

nr W-45/10/2017

 

NATOWSKI KOD PODMIOTU
GODPODARKI NARODOWEJ
(NCAGE)

0481H

 

KONCESJA nr B-404/2003
MSWiA

 

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

Nr 3/I-38/T/WIII/2009
NATO SECRET
Nr 2/1-8/NS/WIII/2010
EU/UE SECRET
Nr 3/1-4/UES/WIII/2010

 

LABORAORIA BADAWCZE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA
o numerch akredytacji:

AB 098
AB 133
AB 134
AB 137
AB 138
AB 430
AB 431

 

LABORATORIUM WZORUJĄCE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA

Nr akredytacji AP 004

 

JEDNOSTKA
CERTYFIKUJĄCA WYROBY
AKREDYTOWANA PRZEZ PCA

Nr akredytacji AC 021

 


Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

 

 

Pracownia Cieczy Roboczych
ul. Kolska 13, 01-045 Warszawa

 

 

 

Pracownia Paliw Płynnych
ul. Ostroroga 35 A, 01-163 Warszawa

 

 

QRcode

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności