Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (pdfcertyfikat akredytacji nr AB 098) (pdfZakres akredytacji AB_098) w zakresie badania przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych,a także biokomponentów i biopaliw. Laboratorium Zakładu MPS uzyskało także akredytację Obronności i Bezpieczeństwa (zakres nr 11/MON/2017), uprawniającą do wykonywania badań jakościowych produktów nabywanych zgodnie z "Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa" (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Laboratorium funkcjonuje na bazie Pracowni Badań Laboratoryjnych. Wyposażone jest w nowoczesną oraz specjalistyczną aparaturę, wykorzystującą najnowsze technologie.

pdfCertyfikat Akredytacji OiB

pdfZakres akredytacji OiB

 Więcej o laboratorium tutaj

KONTAKT

Kierownik Laboratorium – dr inż. Wojciech DZIĘGIELEWSKI
tel. 261 851 418
e-mail: wojciech.dziegielewski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl