Nasi partnerzy
 • Zarejestruj

NASI PARTNERZY

 

Instytucje rządowe

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego

 

Wyższe uczelnie

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • Wojskowa Akademia Techniczna

 

Instytuty Naukowe

 • Instytut Lotnictwa
 • Instytut Przemysłu Organicznego
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
 • Instytut Technologii Nafty
 • Instytut Technologii Eksploatacji PIB
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

 

Ośrodki Badawczo-Rozwojowe

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp.z.o.o., Tarnów
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego, Płock
 • Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR

 

Przedsiębiorstwa

 • WSK-PZL Świdnik S.A.
 • WSK-PZL Rzeszów S.A.
 • PZL Mielec Sp.z.o.o.
 • Przemysłowe Centrum Optyki S.A.
 • EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A.
 • Zakłady Metalowe MESKO S.A., Skarżysko-Kamienna
 • Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., Nowa Dęba
 • Grupa Kapitałowa BUMAR Sp.z.o.o., Warszawa
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Łódź
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., Bydgoszcz
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3, Dęblin
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A., Warszawa
 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Zielonka
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Dęblin
 • PKN ORLEN S.A.
 • STOMIL - Poznań S.A.
 • SKANSKA S.A., Warszawa
 • WARBUD S.A., Warszawa
 • LAFARGE CEMENT S.A., Warszawa

 

Instytut należy do:

 • Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa
 • Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa
 • Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności