Szkolenia członków i ekspertów KBWL
 • Zarejestruj

Ośrodek Szkolenia Czlonków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków
i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych

 

UWAGA
Rusza kolejna edycja kursu wstępnego 2-5 kwiecień 2019r.
oraz kursu podstawowego 8-18 kwiecień 2019r. 
Zapraszamy serdecznie do zgłaszania uczestnictwa poprzez formularz zamieszczony na stronie poniżej.

Więcej infomacji poniżej 

 

Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego. W lotnictwie cywilnym RP funkcjonuje od 2002 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze. Doświadczenie to może być nabyte na podstawie cywilnych lub wojskowych uprawnień jako pilot, inżynier aeronautyki lub inżynier obsługi technicznej statku powietrznego. Personel posiadający kwalifikacje w dziedzinach operacji lotniczych, zdatności do lotu, zarządzania ruchem lotniczym, lub mających związek z zarządzaniem w lotnictwie może być również odpowiedni do szkolenia w badaniu wypadków. Ponieważ badania wypadków będą często powiązane ze specjalistycznymi obszarami, ważne jest aby wyselekcjonowani do szkolenia jako badacze rozumieli strukturę organizacyjną lotnictwa i byli w stanie odnieść się do wielu różnych dziedzin lotniczych.
Powołany Ośrodek Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich Ekspertów jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych.

W ramach osrodka prowadzone będą:

 1. Kurs wstępny
 2. Kurs podstawowy
 3. Kursy specjalistyczne
 4. Inne kursy doświadczalne z zakresu lotnictwa cywilnego.

RADA PROGRAMOWA
Przewodniczący Honorowy: płk w st. spocz. pil. dr inż. Antoni MILKIEWICZ
Przewodniczący: płk dypl. pil. inż. Andrzej LEWANDOWSKI - PKBWL
Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK - ITWL
 2. prof. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI - ILot.
 3. płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK, prof. WIML - WIML

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. prof. dr. hab. inż. Andrzej ŻYLUK - ITWL
 2. prof. dr hab. n. med. Lech KOPKA - WIML
 3. dr inż. Leszek LOROCH - ILot.
 4. dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI - PWr
 5. mgr inż. pilot Andrzej PUSSAK - PKBWL
 6. mgr inż. Zbigniew DROZDOWSKI - PKBWL
 7. dr inż. Ryszard SABAK - ITWL
 8. dr n. med. Marian MACANDER - WIML

Wspołpraca:

PKBWL

 

Wstępne propozycje terminów poszczególnych kursów:

KURS WSTĘPNY koszt 2300 zł

Kurs wstępny Edycja V 2-5 kwiecień 2019 r

KURS PODSTAWOWY koszt 5000zł

Kurs podstawowy Edycja II - 8-18 kwiecień 2019 r. 

W międzyczasie, w zależności od ilości chętnych, możemy zaplanować dodatkowe terminy kursów

Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończenie kursu wstępnego.

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE:

pdfZgłoszenie uczestnictwa kurs podstawowy
pdfZgłoszenie uczestnictwa kurs wstępny.pdf

KURS WSTĘPNY

 

CEL KURSU: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie badania zdarzeń lotniczych, a także organizacją i procedurami instytucji prowadzących takie badania, jaki i przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do udziału w badaniach zdarzeń lotniczych.

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 4 dni (4 dni robocze)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 32 godz. lekcyjnych, w tym:
- wykładowych  - 28 godz.
- seminarium - 4 godz.

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych - 7 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków - 5 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji - 7 godz..
4. Badanie miejsca zdarzenia lotniczego - 13 godz.

RAZEM: 32 godz.

 

KURS PODSTAWOWY 

Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończenie kursu wstępnego.

CEL KURSU: Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i metodyki badania zdarzeń lotniczych..

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 10 dni (10 dni roboczych)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 81 godz. lekcyjnych, w tym:
- wykładowych - 74 godz.
- seminarium - 7 godz.
- egzaminacyjnych - 2 godz.

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych - 2 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – czynnik ludzki - 9 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji - 6 godz.
4. Badanie techniczne - 24 godz.
5. Badanie personelu - 10 godz.
6. Techniczne aspekty badania zdarzeń lotniczych i techniki lotniczej - 24 godz.
7. Określenie przebiegu, okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz
ustalenie profilaktyki - 6 godz.

RAZEM: 81 godz.

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje  

Magda Parucka
tel.  504 041695
magda.parucka@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności