Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót
 • Zarejestruj

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. (Dz.U.2002.173.1415 z późn. zmianami) Instytut jest upoważniony do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

 

Najbliższe szkolenie planowane jest w dniu 09.04.2019 r.

 

Czas trwania: 900-1600 -jeden dzień i kończy się egzaminem.
Miejsce: Szkolenie realizowane jest w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 
01-494 Warszawa.
Cena: Szkolenie realizowane na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (za osobę) - 1200 zł
Pozostałe informacje:

 • potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za szkolenie na konto PKO S.A. O/Warszawa nr 88124059181111000049094891 i przesłanie kopii przelewu do 04.04.2019 r.
 • w zależności od potrzeb klienta jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Z WYMAGAŃ USTAWY O KONCESJI MSWiA 

 

KONTAKT
Biuro ds. Jakości - Anna Wrzosek 
anna.wrzosek@itwl.pl
tel. 261 851 365

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności