Wzorcowanie przyrządów do pomiarów ciśnienia
 • Zarejestruj

 

Laboratorium Pomiarów CiśnieniaZ-43b

 

Certyfikat-Akredytacji-AB-134ap004

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - certyfikat nr AP 004- zakres akredytacji, w dziedzinie wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia. Ponadto Laboratorium posiada certyfikat nr AB 134- zakres akredytacji na badania ciśnieniomierzy, pomiary ciśnienia w zbiornikach zamkniętych oraz badania szczelności. Posiada również Certyfikat Akredytacji 

pdfCertyfikat OiB.pdf

pdfZakres akredytacji OiB.pdf

Laboratorium działa w wewnętrznym systemie zarządzania jakością zgonym z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110 i normą ISO. 9001

Zakres akredytacji:

Laboratorium jest akredytowane w zakresie wzorcowania następujących typów ciśnieniomierzy:

 • kontrolnych i użytkowych sprężynowych,
 • obciążnikowo-tłokowych,
 • barometrów aneroidowych,
 • elektronicznych,
 • przetworników ciśnienia,
 • manometrów do opon.

Laboratorium wykonuje wzorcowanie:

 • Urządzeń kontrolno-pomiarowych do sprawdzania pokładowych przyrządów pilotażowych i nawigacyjnych;
 • Wysokościomierzy, prędkościomierzy, machometrów i wariometrów.

Załączniki:
Pobierz plik (cennik usług LPC.pdf)cennik usług LPC.pdf

 

KONTAKT

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Tadeusz KWIATKOWSKI
tel: 261-85-16-04
fax: 261-85-16-46

e-mail:tadeusz.kwiatkowski@itwl.pl

Kierownik ds. Jakości: mgr inż. Dariusz WASIAK
tel: 261-85-16-04
fax: 261-85-16-46
email: dariusz.wasiak@itwl.pl

 

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności