Uzbrojenia Lotniczego
 • ZarejestrujZ-14bZAKŁAD UZBROJENIA LOTNICZEGO

 

Podstawowym zadaniem Zakładu Uzbrojenia Lotniczego jest opracowywanie, modernizowanie i badanie uzbrojenia lotniczego

Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez zakład to:

 • Badanie niezawodności i bezpieczeństwa drogą analiz niezawodności pokładowego uzbrojenia lotniczego oraz prawidłowości działania lotniczych środków bojowych;
 • Badanie systemów eksploatacji uzbrojenia;
 • Badanie możliwości przedłużenia okresu użytkowania lotniczych środków bojowych po okresie gwarantowanym przez dostawcę;
 • Opracowywanie nowych wzorów lotniczych środków bojowych;
 • Modernizacja wyposażenia pokładowego samolotów i śmigłowców poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w systemach nawigacyjno-celowniczych;
 • Opracowywanie nowych systemów technicznego zabezpieczenia szkolenia wojsk lotniczych na ziemi i w powietrzu;
 • Opracowywanie nowych metod badań poligonowych i w locie systemów uzbrojenia lotniczego na podstawie prac badawczych z zakresu dynamiki obiektów, efektywności zastosowania bojowego, pirotechniki, optoelektroniki oraz nawigacji.

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Wiesław BULER
tel. 261 85 13 14
e-mail: wieslaw.buler@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności