Integracji Systemów C4ISR
 • Zarejestruj

 

ZAŁAD INTEGRACJI SYSTEMÓW C4ISRZ-16b

 

Zakład Integracji Systemów C4ISR powstał w ITWL w 2007 roku. Podstawowym zadaniem zakładu jest:

 • integracja i obsługa systemów LINK;
 • integracja i obsługa systemów GPS i CSAR;
 • integrowanie systemów ochrony własnej.

 

W ramach Zakładu działają następujące pracownie:

 • Pracownia integracji systemu LINK;
 • Pracownia integracji Systemów Satelitarnych;
 • Pracownia Systemów Ochrony Własnej.

 Projekty:

 

 

Naziemny System Wykrywania i Śledzenia Obiektów Na Niskich Orbitach Okołoziemskichufok

 

Celem projektu było zbudowanie systemu umożliwiającego wykrywanie i identyfikowanie obiektów na niskich orbitach okołoziemskich.

 • W ramach projektu przewidziano następujące cele do realizacji:
 • opracowanie optycznej metody namierzania i śledzenia satelitów,
 • zbudowanie urządzenia do realizacji ww. działań,
 • opracowanie oprogramowania realizującego zadania automatycznego wykrywania satelitów,
 • integracja opracowanych urządzeń z oprogramowaniem,
 • opracowanie oprogramowania umożliwiającego kontrolowanie systemu na odległość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SULKOWSKI
tel. 22 685 13 16
e-mail: jaroslaw.sulkowski@itwl.pl

 

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności