Zakład Zdatności do Lotu Statków Powietrznych
 • Zarejestruj

 

Zakład Zdatności do Lotu Statków PowietrznychZ-31b

 

Podstawowym zadaniem Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych jest wspomaganie eksploatacji wojskowych statków powietrznych. Zakład przygotowuje rozwiązania normujące eksploatację wojskowych statków powietrznych wykorzystując zdobyte doświadczenie i wyniki prowadzonych badań naukowych.


Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

 • Wszechstronna ocena stanu technicznego statków powietrznych
 • Badania nieniszczące struktury obiektów technicznych
 • Projektowanie i wytwarzanie struktur kompozytowych
 • Naprawy struktur lotniczych za pomocą kompozytów
 • Analizy komputerowe i symulacje systemów technicznych
 • Pomiary i monitorowanie obciążeń statków powietrznych
 • Badania materiałowe (metali i ich stopów, wyrobów gumowych, polimerów i połączeń klejowych) elementów konstrukcji lotniczych;
 • Systemy do monitorowania stanu technicznego konstrukcji lotniczych (Structural Health Monitoring -SHM)
 • Wspieranie implementacji europejskich zharmonizowanych wymagańokreślających zdatność do lotu wojskowych statków powietrznych

 

Struktura organizacyjna Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych:

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: ppłk dr hab. inż. Krzysztof DRAGAN, email: krzysztof.dragan@itwl.pl
tel. 261 85 13 31
fax 261 85 14 31

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności