Informatycznego Wsparcia Logistyki
 • Zarejestruj

 

ZAKŁAD INFORMATYCZNEGO WSPARCIA LOGISTYKI  Z-32b

 


Główne zadania Zakładu Informatycznego Wsparcia Logistyki to:

 • Projektowanie, wdrażanie i administracja systemów informatycznych (SI) wsparcia eksploatacji, logistyki i procesu szkolenia w ramach szeroko pojętej techniki wojskowej, a w szczególności techniki lotniczej. W tym prowadzenie prac w zakresie automatyzacji i informatyzacji procesów logistycznych:
 • zarządzanie procesem eksploatacji techniki wojskowej (użytkowanie, utrzymanie zdatności)
 • zarzadzanie procesem planowania ( Planning Management)
 • zarządzanie procesem zaopatrywania (Supply Management),
 • gospodarka materiałowa i magazynowa (Inventory Management),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management),
 • zarządzanie cyklem życia techniki wojskowej (Life Cycle Management);

 

 • Asysta techniczna i konserwacja wdrożonych i wdrażanych w przyszłości SI (SAMANTA, TURAWA, SIWESF-16, MMASD, SI LSPP. SIWETL itd.).

 

 • Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie, w postaci zestawień i analiz, danych eksploatacyjnych oraz związanych z logistycznym zabezpieczeniem techniki wojskowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ITWL. W tym wykonywanie analiz eksperckich na podstawie zgromadzonych danych dotyczących w/w procesów logistycznych.

 

 • Prowadzanie prac analitycznych, projektowych, programowych i wdrożeniowych w zakresie:
 • zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych (PART M/CAMO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i implementacji systemów kryptograficznych;
 • zapewnienia kompatybilności i interoperacyjności projektowanych systemów informatycznych ze standardami NATO;
 • zaimplementowania środowiska sieciocentrycznego do zarządzania procesami logistycznymi;
 • opracowywania modeli probabilistycznych i metod badań operacyjnych oraz ich zastosowania w logistyce;
 • opracowywania modeli i algorytmów wspomagania decyzji w procesach logistycznych;
 • optymalizacji procesu podejmowania decyzji w systemach logistycznych;

 

 • Działania na rzecz integracji różnych rozwiązań informatycznych powstających w poszczególnych Zakładach ITWL w jeden wspólny system lub bazujący na wspólnej platformie opracowanej w ITWL (w CIWL).

 

 • Włączanie się szeroko do współtworzenia projektów z dziedziny informatyki z innymi firmami/instytucjami w celu zdobywania doświadczeń oraz opanowania nowych rynków.

 

 • Wspieranie innych nowoczesnych rozwiązań związanych z informatyzacją i automatyzacją z takich dziedzin jak komputerowe wspomaganie projektowania/wytwarzania (CAD/CAM).

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL
tel. 261 85 11 32
fax. 261 85 14 32
e-mail: mariusz.zieja@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności