Silników Lotniczych
 • Zarejestruj

 

ZAKŁAD SILNIKÓW LOTNICZYCHZ-34b

 

Podstawowym zadaniem zakładu Silników Lotniczych są prace w zakresie diagnostyki techniki lotniczej poprzez opracowywanie nowych technik badawczych oraz monitorowanie i diagnozowanie wszelkiego rodzaju typów silników lotniczych, w tym:

 • badania kwalifikacyjne zespołów napędowych wdrażanych do lotnictwa wojskowego
 • diagnostyka techniczna zespołów napędowych;
 • opracowywanie nowych metod diagnozowania silników lotniczych;
 • systemy analizy portretów fazowych;
 • monotorowanie widma łopatek turbin silnków za pomocą czujników mikrofalowych;
 • wdrożenia aparatury kontrolno - pomiarowej i systemów diagnostycznych;
 • przedłużanie resursów technicznych i międzyremontowego;
 • analiza produktów zużycia zawartych w cieczach;
 • badania i ekspertyzy analizy zdarzeń zaistniałych w procesie eksploatacji silników lotniczych.

W ramach zakładu działają akredytowane: Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych, oraz Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych.

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SPYCHAŁA
tel. 261 85 13 34
e-mail: jaroslaw.spychala@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności