Awioniki
 • Zarejestruj

 

ZAKŁAD AWIONIKI Z-43b

 

Podstawowym zadaniem Zakładu Awioniki jest rozwiązywanie problemów awioniki samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez lotnictwo.Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez zakład to:

 

 • Projektowanie i integracja pokładowych systemów awionicznych;
 • Modernizacja i doposażenie wojskowych statków powietrznych w zakresie awioniki;
 • Niezawodność i efektywność wykorzystania systemów awionicznych przy realizacji zadań lotniczych;
 • Opracowywanie metodyk badań oraz badanie pokładowych urządzeń awionicznych;
 • Analiza przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania oraz opracowywanie przedsięwzięć profilaktycznych;
 • Badania możliwości przedłużania okresu użytkowania elementów systemów po okresie gwarantowanym przez dostawcę;
 • Badanie i opracowywanie elementów wyposażenia ratunkowego załogi statku powietrznego;
 • Wzorcowanie urządzeń ciśnieniowych.

 

W ramach zakładu działa akredytowane Laboratorium Pomiarów Ciśnienia 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Sławomir MICHALAK
tel./fax 261 85 13 43
e-mail: slawomir.michalak@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności