Systemów Szkoleniowych
 • Zarejestruj

 

ZAKŁAD SYSTEMÓW SZKOLENIOWYCHZ-51b

 

Podstawowym zadaniem Zakładu Systemów Szkoleniowych jest prowadzenie prac studyjnych,badawczych i wdrożeniowych związnych z opracowaniem i doskonaleniem:

 • systemów dowodzenia lotnictwem i obroną powietrzną
 • systemów szkoleniowych z zastosowaniem technik E-learningu
 • systemów symulacyjnych z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości (VR) i poszerzonej rzeczywistości (AR)
 • stacjonarnych i powietrznych systemów obserwacyjnych i systemów ochrony infrastruktury krytycznej
 • prób w locie z wykorzystaniem „Latającego Laboratorium” – samolotu SONEX LL – SP YWL

 

Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

 • Identyfikacja i weryfikacja modeli dynamiki obiektów wykorzystywanych w symulacji
 • Opracowanie multimedialnych (E-learningowych) systemów szkoleniowych z zakresu eksploatacji statków powietrznych i przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • Opracowanie symulatorów w technologii wirtualnej do szkolenia personelu obsługującego statki powietrzne i przeciwlotnicze zestawy rakietowe
 • Opracowanie masztowych (stacjonarnych) i powietrznych systemów obserwacji
 • Badania w locie nowoopracowanych systemów pokładowych i wyposażenia specjalnego statków powietrznych
 • Prowadzenie prac związanych z osiąganiem interoperacyjności systemów rozpoznania powietrznego zgodnie z architekturą NIIA (NATO ISR Interoperability Architecture)

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: ppłk dr inż. Przemysław MĄDRZYCKI
tel. 261 85 13 51
e-mail: przemyslaw.madrzycki@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności